Wie ben ik

20210730_190703

Mijn naam… Ria Marie Roelands.

Enthousiaste vijftiger met een rugzakje vol ervaringen, mooie herinneringen maar ook met het nodige verdriet en de flaters uiteraard. Ik sta positief en open-minded in de wereld, out-of-the-box denken doe ik graag. Ik tel vooral de successen en niet de blunders. Ik focus mij tijdens mijn werk en in mijn dagdagelijks leven graag op de oplossing van het probleem.

                                                                                    meisje ondersteboven  

Ik ben gestart als leerkracht in 1985. Na mijn lerarenopleiding volgde ik een tweejarige opleiding (BaNaBa) om me te specialiseren in het werken met kinderen met ontwikkelingsstoornissen. In 1988 ben ik beginnen lesgeven in het Buitengewoon Onderwijs.

Binnen Type 8 heb ik heel veel kunnen leren over leerstoornissen, maar nog meer over het belang van teamwerk, hoe kinderen en jongeren weer zelfvertrouwen geven en motiveren. Het belang van gedifferentieerd werken en individuele trajecten opstarten heb ik gedurende meer dan 30 jaar kunnen ervaren.  Zo heb ik leren werken op maat. Een positieve houding, geloven in kinderen en ze kansen geven om te groeien, zijn waarden waarvoor ik sta.

In 2006 ben ik begonnen als GON-begeleider voor kinderen en jongeren met  een autisme spectrum stoornis (ASS). Ik was GON-begeleider voor kinderen in verschillende lagere en secundaire scholen. Ik heb ook kinderen  thuis ondersteund en de weg terug naar school samen met hen voorbereid. Ik heb het steeds erg gewaardeerd samen te kunnen werken met leerkrachten, ouders, directies, CLB medewerkers, zorgleerkrachten en therapeuten.

In december 2017 ben ik mijn eigen praktijk begonnen. Ik ben enthousiast, een doorzetter en heb een groot hart, ook voor mensen die het nét iets moeilijker hebben.

Een voortdurende professionalisering vind ik belangrijk om de cliënten waarmee ik mag werken op de allerbeste manier te kunnen ondersteunen.

Diploma’s en Certificaten

OVA Antwerpen
 

-Handelingsgericht Werken
 
Thomas More: Blik Op Onbeperkt
-Jongvolwassenen voorbij hun functiebeperking
-Leren, studeren en werken met ASS ( KompASS)
 
MidASS: inleefcursussen/inleefparcour, ASS en sensorische problemen
 
Conferentie en studiedagen: Compenserende hulpmiddelen bij leerproblemen ( Berkenbeek)
 
Binnenklasdifferentiatie naar een klaspraktijk op maat van kinderen door Kees Van Overveld
 
Gedragsoplossingen voor moeilijke groepen door Kees Van Overveld
 
Dysfasie door Professor Zink
 
DCD: in samenwerking met Jonghelinckshof/KOCA ( Herman Van Esbroeck)
 
Ontwikkelingsstoornissen: Tics en Syndroom van Gilles De La Tourette: Psychiatrisch Centrum KU Leuven
 
Opvoeden van bange kinderen door Peter Adriaenssens ( weerbaarheid)
 
UDL: zorgdagen, cursus en intervisie ( Berkenbeek)
 
Gesprekstechnieken: moeilijke gesprekken ( Marit Goossens)
 
Zit Stil bij Dokter Hellemans AD(H)D
 
Geassocieerde problemen en comorbiditeit door professor Dr. Jean Steyaert kinderpsychiatrie  UZ Leuven
 
Gedragsproblemen door Philip Morrissen
 
Oplossingsgericht denken en handelen door Hannelore Volckaert ( OOTWEE)
 
Vlaamse Vereniging Voor Autisme VVA:
-Inleefavonden voor ouders en leerkrachten
 
ASS: een ontdekkingstocht met Participate door Martine Thys
 
DSKO Antwerpen:
-Basiscursus, vormingsdagen ASS
-ASS en emoties
 
Getuigenissen van volwassenen met ASS: Dominique Dumortier
 
ASS en het levensloopmodel door Tom Claes en Jan Otten
 
Leren leren bij kinderen met ASS ( Berkenbeek)
 
ASS: een andere blik op de wereld? Door Professor Dr. Ilse Noens ( onderzoekseenheid Gezins-en Orthopedagogiek)
 
Opleidingen binnen Autisme Centraal Gent:
 
-ASS en motivatie: Thomas Fondelli
 
-Praktische aanpak van faalangst bij kinderen met ASS: Kobe Van Roy
 
-ASS en stress: Stress bij jongvolwassenen met een autisme spectrumstoornis: Peter Vermeulen
 

-Psycho-educatie: uitleggen van ASS aan de persoon met ASS en de omgeving volgens de nieuwe methodiek: Annemie Mertens

-AutismeCentraalMethodiek: 6-daagse opleiding: Autivriendelijk Coachen: Annemie Mertens

Voor een volledig overzicht van alle opleidingen en kwalificaties: LinkedIn