Wie ben ik

20210730_190703

Ik ben Ria Marie Roelands, geboren op 22 april 1965. Ik ben beginnen lesgeven in 1985 en dit in het Gewoon Lager Onderwijs. Al snel voelde ik de goesting om ook in het Buitengewoon Onderwijs te gaan werken. Het waren vaak de “buitenbeentjes” waar ik gevoelig voor was. Dat ene rode mannetje in mijn logo staat voor het buitenbeentje. Ik heb het steeds boeiend gevonden om voor hen een verschil te kunnen maken. Ik kies zelden voor de gemakkelijke weg maar haal zoveel meer voldoening uit het moeilijker traject dat uiteindelijk slaagt.images_preview

Ik ben gestart in Berkenbeek in 1988 in type 8. Toen nét opgericht als nieuw type binnen het Buitengewoon Onderwijs. Type 8 richtte zich tot kinderen met leerstoornissen, die vaak heel wat moeilijkheden ondervonden in het Gewoon Lager Onderwijs.

In Berkenbeek heb ik heel veel kunnen leren over leerstoornissen, het belang van teamwerk, kinderen meer zelfvertrouwen geven en weer goesting doen krijgen in sommen en lezen. Het gedifferentieerd werken en individuele trajecten opstarten werd mij daar grondig aangeleerd, waarvoor ik heel dankbaar ben. Zo heb ik leren werken op maat. Een positieve houding, geloven in kinderen en ze kansen geven om te groeien, zijn dingen waar Berkenbeek voor staat.

In 2006 ben ik begonnen als GON-begeleidster voor kinderen en jongeren met  een autismespectrumstoornis (ASS) waardoor ik vaak te vinden was in andere scholen. Kort gezegd staat GON voor Geïntegreerd Onderwijs. Dit wil zeggen dat je door kleine aanpassingen kinderen met ASS integreert in de school. Ik was GON-begeleidster voor kinderen in heel wat lagere en secundaire scholen. Ik heb ook kinderen  thuis  begeleid en de weg terug naar school samen met hen voorbereid. Ook binnen mijn scholen heb ik het steeds erg gewaardeerd om samen te kunnen werken met leerkrachten, ouders, directies, CLB medewerkers, zorgleerkrachten en therapeuten. In december 2017 ben ik mijn eigen praktijk begonnen. Ik ben enthousiast, een doorzetter en heb een groot hart voor alle mensen die het nét iets moeilijker hebben. Mijn praktijk is mijn zielenmissie en het “eitje” dat nog moest gelegd worden.