Hoe werk ik

Ik werk individueel en op maat van het kind, de jongere, de volwassene. Samen met de cliënt(e) zoek ik naar een manier die bij de persoon past. Ik betrek steeds de ouders in het proces en zoek met hen ook naar oplossingen voor thuis. Ik integreer hulpmiddelen binnen de thuissituatie en ga ook met de gezinsleden aan de slag om de harmonie binnen het gezin te verbeteren, te herstellen.

Hoe gebeurt dit binnen de praktijk?

 • Praatsessies in een gezellig, huiselijk kader
 • Schilderen
 • Schrijven
 • Kleien
 • Tekenen
 • Ontspanningssessies
 • Werken in werkboek, cursussen,…
Al schilderend vertellen Lisa
Gevoelens in beeld brengen door schilderen
Schilderezel
Tekenen rond zelfbeeld: hoe zie ik mezelf?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe gebeurt dit buiten de praktijk?

 • Op het terras
 • In de Heide
 • In het bos, park, het sportpark
 • Thuis
 • Binnen de school: om te informeren en te integreren, voor te bereiden op overgangen vb van kleuter naar lager,….
 • Op de stageplaats: om voor te bereiden, te informeren en te integreren
 • Op de werkvloer: om te informeren

Ik ben een zeer groot voorstander van Oplossingsgericht Werken en geloof heel sterk in de kracht van deze methode. De focus leg ik niet op het probleem maar wel op de oplossing en de vaardigheden die leiden naar de oplossing.

Ik heb niet enkel kennis van de theorie van Denkontwikkeling maar heb deze manier van lesgeven en omgaan met leerling en ouders jarenlang geoefend in allerlei situaties.

Ik kan Handelingsgericht Werken en heb ervaring met het opstellen van individuele handelingsplannen en  zorgplannen. Ik kan evaluaties en besprekingen voorbereiden en leiden.

Op vraag van de ouders ga ik mee naar school en kan ik aanwezig zijn tijdens een bespreking. Op vraag van de jongere kan ik meegaan naar stageplaatsen. Dit gebeurt steeds in overleg met alle betrokken partijen.

Ik werk samen met huisartsen en andere professionelen zoals psychologen, relaxatietherapeuten, kinderpsychiater, logopedisten, andere ondersteuningsdiensten.

Ik gebruik voor de betaling twee tarieven:

 • 25 euro voor een sessie van 30 minuten
 • 50 euro voor een sessie van 60 minuten