Hoe werk ik als auticoach

 

De voorbije jaren heb ik heel wat mensen met ASS mogen begeleiden en veel van hen geleerd. Zij hebben mij de vier pijlers gegeven die het fundament vormen van mijn aanpak.            al-schilderend-vertellen-lisa-2

 

Luister écht, werk op mijn maat, toon begrip en werk ook met mijn omgeving (mijn context)                                                                                                  

           

 

Tijdens het intakegesprek ben ik vooral luisteraar. “Wat zijn de talenten van mijn cliënt? Wat gaat er wél goed in het dagdagelijks leven op school of op het werk? Waar kan deze persoon fier op zijn?”Waar liggen de interesses? Kortom… zoeken naar de sterktes want deze vormen de basis die we kunnen inzetten om op verder te bouwen. Ik tracht heel erg te voelen wat de cliënt nodig heeft en wat de hulpvraag precies is. Iedere hulpvraag is anders, daarom is coachen ook maatwerk.

Ik zoek naar een aanpak die werkt voor mijn cliënt. Sessies worden steeds visueel ondersteund door schrijven en tekenen. Ik werk zo concreet mogelijk en op het einde van iedere sessie spreken we een werkpuntje af dat we evalueren tijdens de volgende sessie. Zo werken we in kleine stappen maar heel bewust naar de oplossing.

Ik integreer hulpmiddelen binnen de thuissituatie en ga ook met de gezinsleden aan de slag om de harmonie binnen het gezin te verbeteren, te herstellen of gewoon om te verduidelijken indien dit nodig is.

Ik heb niet enkel kennis van de theorie van Denkontwikkeling maar heb deze aanpak met leerling en ouders jarenlang geoefend in allerlei situaties.

Ik kan Handelingsgericht Werken en heb ervaring met het opstellen van individuele handelingsplannen en  zorgplannen. Ik kan evaluaties en besprekingen voorbereiden en leiden.

Op vraag van de ouders ga ik mee naar school en kan ik aanwezig zijn tijdens een bespreking. Op vraag van de jongere kan ik meegaan naar een stageplaats, een nieuwe school.. Dit gebeurt steeds in overleg met alle betrokken partijen.