Hoe werk ik

Ik werk individueel en op maat van de jongere, de volwassene. Samen met de cliënt(e) zoek ik naar een manier die bij de persoon past. Ik betrek steeds de ouders in het proces en zoek met hen ook naar oplossingen voor thuis. Ik integreer hulpmiddelen binnen de thuissituatie en ga ook met de gezinsleden aan de slag om de harmonie binnen het gezin te verbeteren, te herstellen.

Ik neem ook deel aan besprekingen op school, werk met andere hulpverleners samen als dat nodig is of kan bijdragen aan de groeikansen van de mensen die ik binnen mijn praktijk begeleid.

Hoe gebeurt dit binnen de praktijk?

Elke individuele begeleiding start vanuit een concrete hulpvraag.

Wat de jongere of de volwassen persoon met ASS op dat moment nodig heeft, van daaruit vertrek ik om een begeleiding op te starten. Ik werk in alle rust en ben in de eerste plaats een vertrouwenspersoon die goed kan kijken door de autibril.

Al schilderend vertellen Lisa
Gevoelens in beeld brengen door schilderen
Schilderezel
Tekenen rond zelfbeeld: hoe zie ik mezelf?

Werkplekken:

  • Binnen in de praktijk
  • Thuis bij de cliënt
  • Binnen de school
  • Op de stageplaats
  • Op de werkvloer

Ik ben een zeer groot voorstander van Oplossingsgericht Werken en geloof heel sterk in de kracht van deze methode. De focus leg ik niet op het probleem maar wel op de oplossing en de vaardigheden die leiden naar de oplossing.

Ik heb niet enkel kennis van de theorie van Denkontwikkeling maar heb deze manier van lesgeven en omgaan met leerling en ouders jarenlang geoefend in allerlei situaties.

Ik kan Handelingsgericht Werken en heb ervaring met het opstellen van individuele handelingsplannen en  zorgplannen. Ik kan evaluaties en besprekingen voorbereiden en leiden.

Op vraag van de ouders ga ik mee naar school en kan ik aanwezig zijn tijdens een bespreking. Op vraag van de jongere kan ik meegaan naar stageplaatsen. Dit gebeurt steeds in overleg met alle betrokken partijen.

Ik werk samen met huisartsen en andere professionelen zoals psychologen, relaxatietherapeuten, kinderpsychiater, logopedisten, andere ondersteuningsdiensten….

Binnen het Hoger Onderwijs en de Universiteit werk ik samen met studentenbegeleiders.

Ik geloof heel sterk in SAMEN.

Ik werk niet op een eiland en zoek naar de best mogelijke manier om mensen met ASS te ondersteunen.