Hoe werk ik als auticoach

 

  • De voorbije jaren heb ik heel wat mensen met ASS mogen begeleiden en veel van hen geleerd. Zij hebben mij de vier pijlers gegeven die het fundament vormen van mijn aanpak.

– Luister écht naar mij

       – Toon begrip

               -Werk op mijn maat

                   – Betrek ook mijn omgeving

 

Ik werk individueel, op maat van de jongere,de volwassene. Samen met de cliënt zoek ik naar een manier die past. Ik betrek steeds de omgeving (context) in het coaching-proces. Ik integreer hulpmiddelen binnen de thuissituatie en ga ook met de gezinsleden aan de slag om de harmonie binnen het gezin te verbeteren, te herstellen of gewoon om te verduidelijken indien dit nodig is.

Ik ben een zeer groot voorstander van Oplossingsgericht Coachen en geloof heel sterk in de kracht van deze methode. De focus leg ik niet op het probleem maar wel op de oplossing en de vaardigheden die leiden naar de oplossing.

Ik heb niet enkel kennis van de theorie van Denkontwikkeling maar heb deze manier van lesgeven en omgaan met leerling en ouders jarenlang geoefend in allerlei situaties.

Ik kan Handelingsgericht Werken en heb ervaring met het opstellen van individuele handelingsplannen en  zorgplannen. Ik kan evaluaties en besprekingen voorbereiden en leiden.

Op vraag van de ouders ga ik mee naar school en kan ik aanwezig zijn tijdens een bespreking. Op vraag van de jongere kan ik meegaan naar een stageplaats, een nieuwe school.. Dit gebeurt steeds in overleg met alle betrokken partijen.

Ik werk samen met huisartsen en andere professionelen zoals psychologen, relaxatietherapeuten, kinderpsychiater, logopedisten, andere ondersteuningsdiensten….

Binnen het Hoger Onderwijs, de Universiteit of  Volwassen Onderwijs werk ik samen met studentenbegeleiders.

Ik geloof heel sterk in SAMEN.